SEPTEMBER 24 DORPSKALENDER 2017 overzicht
Repetities elke dinsdag om 8 uur
Repetities elke woensdagavond
Schaakvereniging V.O.G.
Elke maandagavond om half 8
Vergaderdata 2017: Maandag 4 september Maandag 20 november
Elke maandagochtend 09.30 uur Damestoss Elke maandagavond 19.00 uur Gemengde toss vanaf 15 jaar Elke woensdag gemengde toss vanaf 19.00 uur